หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสนามเด็กเล่นและประเด็นการบำรุงรักษา

ข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ควรใช้เป็นแนวทางในการลดอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สนามเด็กเล่น อย่างไรก็ตามคำแนะนำเหล่านี้พร้อมกับข้อมูลทางเทคนิคในมาตรฐาน ASTM สำหรับสนามเด็กเล่นสาธารณะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสนามเด็กเล่นได้มากขึ้น

                                 สนามเด็กเล่นสาธารณะคืออะไร?

สนามเด็กเล่นสาธารณะหมายถึงสถานที่หนึ่งที่เด็ก ๆ อายุ 6 เดือนถึง 12 ปีใช้ในสถานบริการรับเลี้ยงเด็กในเชิงพาณิชย์สถาบันที่พักอาศัยในครอบครัวหลายแห่งสวนสาธารณะร้านอาหารรีสอร์ทและโรงเรียน

ข้อมูลในข้อนี้: ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในสนามเด็กเล่นทั่วไป

วัสดุสนามและพื้นผิวระบุความเสี่ยงในสนามเด็กเล่นที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการป้องกันพวกเขาขนตอนที่เหมาะสมที่จำเป็นในการรักษาสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ของ ‘การใช้แพลตฟอร์มรั้วและอุปสรรคในการป้องกันเพื่อลดการตกน้ำโดยอุบัติเหตุ

                                                                                    มี 7 ปัจจัยสำคัญที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อวางสนาม:

1.ความสามารถในการเข้าถึง: วัสดุพื้นผิวต้องมีความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์สำหรับเด็กพิการ

2.การแบ่งแยกอายุ: พื้นที่สำหรับกลุ่มอายุที่ต่างกันควรแยกตามเขตกันชน โซนนี้จะช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บของเด็กที่มีระดับกิจกรรมที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน

3.กลุ่มอายุ: สนามเด็กเล่นที่ต่างกันมีโครงสร้างสำหรับกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแตกต่างกับแต่ละกลุ่มอายุ คำนึงถึงกลุ่มอายุที่จะใช้สนามเด็กเล่นและซื้อตามลำดับ

4.กิจกรรมที่ขัดแย้งกัน: สนามเด็กเล่นควรจัดเป็นส่วนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากกิจกรรมที่ทับซ้อนกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางชิงช้าและแก่นแก้วไปทางมุมด้านข้างหรือขอบของพื้นที่เล่น สไลด์ไม่ควรอยู่ในพื้นที่แออัด

5.เส้นสายตา: ควรลดอุปสรรคในการมองเห็นเพื่อให้ผู้ดูแลผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามเด็ก ๆ โดยใช้สนามเด็กเล่นได้ ม้านั่งวางอยู่ด้านนอกของโครงสร้างให้ผู้เข้าชมสถานที่ที่จะนั่งในขณะที่พวกเขาเฝ้าดูเด็ก

6.ป้ายและ / หรือการติดฉลาก: ควรมีการจัดเตรียมสัญญาณเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับความเหมาะสมกับอายุของอุปกรณ์ตลอดจนวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

7.การกำกับดูแล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวหน้างานตระหนักถึงหลักเกณฑ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของอุปกรณ์

 

 

This entry was posted in สินค้า and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.