Monthly Archives: November 2014

แนวทางการต่อยอดธุรกิจให้ประความสำเร็จ

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากการบริหารจัดการที่ดีแล้วต้องมีการต่อยอดทางธุรกิจต่อไปด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจเลยว่าเราจะเห็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีผลิตภัณฑ์อยู่หลายรายการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถเชื่อมโยงกัน นั่นคือการต่อยอดทางธุรกิจนั่นเอง การต่อยอดธุรกิจช่วยส่งผลให้ธุรกิจมีความก้าวหน้าขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้และต่อยอดธุรกิจของตนเองต่อไป การต่อยอดด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับกับผลิตภัณฑ์หลัก เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทันที เริ่มจากผู้ประกอบการต้องดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์หลักมีความเกี่ยวข้องกับอะไรจึงจะนำไปเชื่อมโยงกับสิ่งนั้น เช่น บริษัททำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม ผู้ประกอบการก็ทำสินค้าเกี่ยวกับซีเรียลอาหารเช้า การทำผลิตภัณฑ์ให้ต่อยอดกับตัวเก่าสามารถไปกันได้อย่างลงตัวพอดิบพอดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวต่อยอดต้องช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์หลัก ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์หลักก็ต้องช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตัวต่อยอดด้วยเช่นกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันได้ดี การต่อยอดจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เดิม เป็นแนวทางที่นิยมใช้เป็นอย่างมาก ไม่ต้องลงทุนมากมายนัก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี โดนผู้ประกอบการต้องนำผลิตภัณฑ์เดิมมาเป็นพื้นฐานตั้งต้น จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาต่อยอดแนวความคิดและสูตรต่างๆ จากตัวผลิตภัณฑ์เดิมให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เช่น เครื่องดื่มชาเขียว จากที่มีเพียงรสเดียวก็ทำออกมาหลายๆรส วิธีนี้เป็นวิธีการต่อยอดที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะใช้ต้นทุนที่ต่ำ สำรวจความต้องการของตลาดแล้วนำมาต่อยอดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ทางผู้ประกอบการต้องศึกษาความต้องการของผู้บริโภค แล้วนำมาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าเดิม แต่แนวทางนี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียด เพราะเปรียบเสมือนการสร้างธุรกิจขึ้นใหม่โดยอาศัยความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ เป็นการคิดค้นขึ้นมาโดยการออกแบบใหม่ทั้งหมด และนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ วิธีนี้เป็นวิธีการต่อยอดที่เสี่ยงที่สุด เพราะเป็นการคิดค้นขึ้นมาใหม่ … Continue reading

Posted in ธุรกิจ | Tagged | Comments Off on แนวทางการต่อยอดธุรกิจให้ประความสำเร็จ